Polityka prywatności sklepu internetowego

www.pudelkozabawek.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter wyłącznie informacyjny, tj. nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Paweł Buchaniec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PJB - Firma Handlowo Usługowa Paweł Buchaniec”, Koźmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka, Telefon: 12-284-83-28, E-mail: [email protected], NIP: 945-193-37-09, Regon: 356883601 (dalej jako "Administrator").
 3. Dane osobowe klientów są przetwarzane w sposób i w granicach określonych w Części VIII Regulaminu Sklepu oraz zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Wszelkie zapytania, wnioski oraz skargi związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę powinny być kierowane z wykorzystaniem jednego ze wskazanych w niniejszym Regulaminie środków komunikacji, w tym również na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie (np. Sprzedawca, Sklep) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronach Sklepu Internetowego www.pudelkozabawek.pl.

II. Cel i zakres zbierania danych

 1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika każdorazowo z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie. Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały szczegółowo określone w części VIII Regulaminu Sklepu.
 2. W myśl postanowień Regulaminu Sklepu, możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora mogą przykładowo obejmować: zawarcie i realizację umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie i poziomie obsługi przez pracowników Sklepu.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Sklepu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie internetowej Sklepu (www.pudelkozabawek.pl) oraz w Regulaminie Sklepu.

III. Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:
  1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, w związku z czym można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przęglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. Marketing

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1. kierowaniu powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, w formie newslettera;
  2. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji w formie reklamy kontekstowej;
  3. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom w formie reklamy behawioralnej;
  4. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działań telemarketingowych.
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Profilowanie pozwala Administratorowi na ocenę wybranych czynników dotyczących Klientów w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

V. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
Powrót